بررسی عملکرد صندوق ستارگان

0
طرح
ارزیابی شده
0
طرح
سرمایه گذاری
0
میلیارد ریال
تسهیلات پرداخت شده
0
میلیارد ریال
ضمانتنامه های صادر شده

سهامداران

لینک های مرتبط

  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • معاونت علمی، فناوری و اقصاد دانش بنیان
  • دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری
  • ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
  • بانک پارسیان
  • بانک کارآفرین

شرکای تجاری