ارزیابی مشتریان صندوق ستارگان بر اساس نوع خدمت متقاضی بر اساس آیتم های گوناگونی صورت می گیرد که همگی در مدل طراحی شده توسط مدیران و کارشناسان زبده ارزیابی صندوق گنجانده شده و با ورود اطلاعات صحت سنجی شده مشتریان به این مدل میزان حد و نحوه دریافت هریک از خدمات صندوق برای ایشان تعیین می گردد.

همچنین این صندوق با انعقاد قراردادی با موضوع ارزیابی مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانک پارسیان با آن بانک همکاری داشته و ارزیاب مورد پذیرش و رسمی آن بانک به حساب می آید.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با واحد ارزیابی ما در صندوق ستارگان تماس حاصل فرمایید.

دیگر خدمت ارزنده صندوق ستارگان ارزش گذاری کسب و کارها می باشد. گزارش های ارزش گذاری صندوق ستارگان توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد و این صندوق دارای کلیه مجوزات و گواهینامه­ های لازم در خصوص ارزش گذاری می باشد. هزینه ارزش گذاری در این مجموعه نسبت به سایر مجموعه های دارای مجوز ارزشگذاری، بسیار پایین تر می ­باشد. جهت دریافت این خدمت با واحد سرمایه گذاری صندوق ستارگان تماس حاصل فرمایید یا فرم همین صفحه را تکمیل نمایید.