تسهیلات در صندوق ستارگان از چند طریق قابل دریافت است.
چنانچه دارای شرکت دانش بنیان می باشید میتوانید از خط اعتباری که توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در اختیار این صندوق قرار گرفته است استفاده نمایید. نرخ بهره این تسهیلات بصورت قرض الحسنه بوده و تحت عناوین سرمایه در گردش، نمونه سازی، قبل از تولید صنعتی، تولید صنعتی، لیزینگ و استصناع می­باشد.

نوع دیگری از تسهیلات به گونه­ایست که عاملیت مالی آنها بر عهده صندوق ستارگان بوده و توسط نهاد سرمایه گذار به صندوق معرفی گردیده و با شرایط تعیین شده از سوی ایشان از آن بهره ­مند می ­شوند.

همچنین صندوق ستارگان میتواند با قرارگرفتن در رکن ضامن مشتریان گرامی دریافت وام توسط شرکتها را از بانکها و یاد نهادهای تامین مالی جمعی تسهیل کند که این موضوع با صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت صورت می­گیرد.

همچنین صندوق ستارگان در عرصه ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به شرکتهای دانش بنیان و فناور از منابع داخلی خود یکی از پیشتازان می باشد.
جهت بهره­مندی از تسهیلات صندوق با تلفن 86081706-021 داخلی 101 تماس حاصل فرمایید.