ما در صندوق توسعه کارآفرینی ستارگان مطابق با روش‌های علمی و کاربردیِ روز زیست‌ بوم کارآفرینی و نوآوری همراه تیم‌ های فناور و نوآور خواهیم بود.

اقتصاد جهان امروز وابستگی زیادی به نوآوری و ایده‌های جدید پیدا کرده است. نوآوری‌هایی که شاید مهمترین ویژگی آن‌ ها در هم گسیختگی (Disrupt) محیط و تغییر قوانین بازی است. در این میان شاید رسیدن به یک درک مشترک با بازیگران سنتی این محیط، بسیار دشوار باشد.

صندوق توسعه کارآفرینی ستارگان، با تجربه چندین ساله تیم اجرایی خود در زیست بوم کارآفرینی و همراه بودن با صدها تیم نوآور و کسب‌وکار نوپا با رویکردی علمی و نوآورانه متناسب با نیاز کسب‌ و کارها سعی در پرکردن این خلاء دارد. این صندوق از یک طرف از طریق ساختار چابک خود و از طرفی دیگر از طریق ارتباطات با نهادهای مالی و بازیگران کلیدی زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، قابلیت پوشش نیازهای کسب‌ و کارهای فناور و ایجاد ارزش‌ آفرینی برای آن را دارد.

گوش شنوای داستان جسورانه شما و هم مسیر خطرپذیر هستیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86081706-021 داخلی 101 تماس حاصل فرمایید.