ضمانتنامه صندوق ستارگان

اصلی ترین خدمت صندوق ستارگان صدور ضمانتنامه معاملات است، که شامل

  • شرکت در مناقصه
  • پیش پرداخت
  • حسن انجام تعهدات
  • و ضمانتنامهای تعهد پرداخت، اعتباری و گمرکی می باشد.
  1. پایین ترین نرخ ودیعه و کارمزد
  2. صدور سریع و در کمترین زمان ممکن
  3. سهولت مراحل ارزیابی
  4. لحاظ نمودن دارایی نامشهود
  5. دانش فنی در تعیین حد اعتباری

به لطف خداوند متعال و ارزیابی دقیق کارشناسان این مجموعه نرخ نکول 7000 میلیارد ریال ضمانتنامه صادره توسط این صندوق صفر می باشد. بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی و سایر مستندات قانونی که در ذیل این متن قابل رویت است کلیه کارفرمایان دولتی و خصوصی مجاز به پذیرش ضمانتنامه های این صندوق می باشند.

جهت دریافت راهنمایی بیشتر در خصوص شرایط دریافت ضمانتنامه، تشکیل پرونده و آغاز فرآیند ارزیابی با ما تماس حاصل فرمایید و یا فرم روبرو را تکمیل نموده تا همکاران ما با شما نسبت به برقراری ارتباط اقدام نمایند.