برای بسیاری از نهادها امکان هزینه کرد وجوه اداره شده خود در قالب سرمایه گذاری یا تسهیلات به شرکت ها و متقاضیان دیگر به علت موانع قانونی وجود ندارد. صندوق ستارگان با دریافت کارمزد بسیار مقرون به صرفه می تواند پس از عقد قرارداد با تامین کنندگان سرمایه، آن را در میان آنها بر اساس صلاح دید تامین کننده توزیع و با عقد قراردادهای لازم الاجرا ریسک این هزینه ها را به حداقل برساند.

نکته مهم آن است که صندوق ستارگان بر اساس قانون مجاز است تا قراردادهای لازم الاجرا با مشتریان و متقاضیان منعقد کند و این قرارداد در محاکم قانونی مورد پذیرش و قابل استناد است. برای دریافت مشاوره در این خصوص با ما تماس حاصل فرمایید.