در خصوص مواردی همچون نگارش طرح توجیهی و چگونگی تامین مالی جهت پرژوه های شرکت ها و سایر خدماتی از این قبیل صندوق ما می تواند راهنما و مشاور شما باشد. همواره میتوانید با ارتباط با واحد امور مشتریان صندوق، از نحوه دریافت خدمات مشاوره اطلاع حاصل فرمایید. همچنین از طریق فرم روبرو میتوانید درخواست دریافت مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما نسبت به برقراری ارتباط با شما اقدام نمایند.